Deň zdravia v Šamoríne

31.05.2010 17:02

deň zdraviaRegionálny úrad verejného zdravotníctva a Mestský úrad Šamorín usporiada dňa 3. júna 2010 (štvrtok) od 9:00 do 17:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne DEŇ ZDRAVIA pod heslom „Urobte viac pre svoje zdravie".

Záujemcovia si môžu zadarmo vyskúšať magneto-terapeutické prístroje BEMER a konzultovať s pani doktorkou Horonyovou o liečbe chorôb s magnetoterapiu (ako znížiť vysoký krvný tlak a hladinu cholesterolu, ako liečiť alergiu, astmu, cukrovku, reumu, osteoporózu atď.)

Na celodennom podujatí si môže každý bezplatne zistiť:

  • krvný tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi
  • obsah CO vo vydychovanom vzduchu fajčiara prístrojom Smokerlyzer
  • pomer celkového telesného tuku k hmontosti prístrojom Futrex
  • meranie kapacity pľúc prístrojom Spirometer
  • telesnú hmotnosť

Reumatologické-rehabilitačné centrum z Hlohovca zabezpečí vyšetrenie rednutia kostí denzitometrickým prístrojom za akciovú cenu.

Návštevníci sa môžu prihlásiť na vyšetrenie chodidiel firmou MBT, ktorá vyrába špeciálnu obuv na zlepšenie držania tela.

Ľudia s poruchami zraku sa môžu informovať o zlepšení ostrosti zraku pomocou tréningu očných svalov s dierkovanými okuliarmi Tréner očí Vision Fix.

Hostia dni zdravia ďalej môžu využiť bezplatné poradenstvo v oblasti správnej životosprávy, prevencie ochorení pohybového aparátu, odvykaní od fajčenia a môžu si ochutnať a kúpiť doplnky zdravej výživy.

—————

Späť