BEMER Medzinárodný Kongres - 27-28. apríla

10.04.2013 10:05

Zdravie hrá dôležitú úlohu v živote každého z nás. Základnou podmienkou zachovania zdravia, respektíve jeho obnovy, ale aj liečebných a regeneračných procesov ľudského tela je dobré zásobenie organizmu krvou, ktorá zásobuje tkanivá, orgány kyslíkom, živinami a zabezpečuje odvod odpadových produktov látkovej výmeny. V oblasti podpory týchto procesov je v súčasnosti jedným z najúčinnejších a najmodernejších koncepcií terapia BEMER, ktorá efektívne stimuluje obmedzenú alebo narušenú mikrocirkuláciu v ľudskom organizme.

Na základe najnovších výsledkov vedeckých výskumov aktuálna prístrojová generácia BEMER pracuje s celosvetovo jedinečnou signálnou konfiguráciou, ktorá je základom užívateľského programu pre dennú aj nočnú fázu liečby.

Spoznajte aj Vy najnovšie výhody, výsledky a úspechy BEMER terapie na prednáškach známych zahraničných a maďarských lekárov. Na dvojdňový kongres srdečne očakávame všetkých záujemcov, zdravotníckych pracovníkov a BEMER partnerov! Zabezpečíme tlmočenie v anglickom, nemeckom, českom, slovenskom a rumunskom jazyku!

Dátum: 27-28. apríl 2013

Miesto: Hotel Ramada Resort****, Budapešť, IV.ker., Íves út 16.

Váš záujem o účasť, prosím oznámte vopred emailom alebo telefonicky!

Pozvaní prednášajúci:

 • Dr. med. Rainer Klopp docent - Vplyv pulzujúcich magnetoterapeutických prístrojov na vazomocio. Porovnávajúci prieskum.
 • Prof. Dr. rer. nat. Blanka Říhová MSc - Synergický vplyv slabého pulzujúceho elektromagnetického poľa typu EMF-BEMER a doxorubicinu viazaného na HPMA kopolymér u myší s T bunkovým lymfómom EL4
 • Dr. med. Wolfgang Bohn lekársky riaditeľ - Interakcia radiačnej terapie a BEMER terapie
 • Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc docent, oftalmológ - Liečba diabetického edému makuly pomocou prístroja BEMER, výsledky
 • Dr. Androulla Spiritou Kontidou M.D. lekársky riaditeľ - Výsledky v dermatológii, 8 ročné skúsenosti s BEMER terapiou
 • Dr. Zsuzsanna Berecz MSc lekársky riaditeľ, reumatológ - Skúsenosti s BEMER terapiou v ambulantnej liečbe
 • Dr. Iván Sándor Bernát Ph.D. angiológ - Zmena tlaku kyslíka v tkanivách u pacientov s arteriosklerózou po terapii BEMER
 • Dr. Annamária Cakó zubný lekár - Dlhohodobá komplexná liečba parodontálnych lézii
 • Dr. Krisztina Cséplő Ph.D. ústny chirurg - Skúsenosti s liečbou BEMER terapie po operácii v oblasti ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie
 • Ágnes Hajdú adhd maďarsko odborný špecialista, pedagóg - BEMER terapia a poruchy pozornosti
 • Dr. Zsolt Nagy ortopéd - BEMER terapia, ako nová možnosť liečby pacientov s osteoporózou
 • Dr. István Rozsos Ph.D. cievny chirurg - Steal efekt a jeho možný význam
 • Dr. Zsuzsanna Schmidt Ph.D. kandidát, reumatológ - Miesto BEMER terapie v reumatologii
 • Dr. Erika Simon reumatológ - Rehabilitácia v praxi všeobecných lekárov
 • Dr. Terézia Szemerszki neurológ - Fyzikálna cievna terapia v rehabilitácii pacientov po NCMP.
 • Dr. Edit Terstyánszki dermatológ - BEMER na tretiu (BEMER v rodine)
 • Dr. Péter Varga Ph.D. docent, gynekológ - Liečba pacientiek s chronickými gynekologickými problémami pomocou terapie BEMER

—————

Späť