Návod na použitie - BEMER Classic

Uvedenie do prevádzky

 • Prevráťte B.BOX na spodnú stranu a pripojte sieťový adaptér. Položte prístroj na pevnú podložku a pripojte adaptér do sieťovej zásuvky.
 • Krátke stlačenie tlačítka napájania prístroj zapne, dlhé stlačenie prístroj vypne. Pri nečinnosti sa prístroj v priebehu dvoch minút automaticky vypne.
 • Na pripojenie aplikačných modulov slúžia porty A1 a A2. Tieto sú identické, teda každý z aplikačný modulov môže byť pripojený k ľubovoľnému portu. Magnetické prípojky znemožňujú nesprávne pripojenie aplikačných modulov.
 • Matracový aplikátor položte na pevný podklad (napr. podlaha, ležadlo, posteľ). Matracový aplikátor sa skladá rolovaním, pri prekladaní by sa vytvorili hrany, ktoré môžu spôsobiť nalomenie vinutia cievok.
 • Pri terapii musia byť matracový a aj oba typy intenzívnych aplikátorov v priamom styku (cez oblečenie) s ošetrovanou časťou tela. Flexibilný aplikátor B.PAD sa môže prihnúť okolo ošetrovaného miesta (napr. okolo kolena).

Všeobecné technické informácie

 • Pamätajte si, že k prístroju B.BOX možno pripojiť naraz viac aplikačných modulov. V prípade B.BOX Classic môžu byť súčasne v prevádzke aj dva aplikačné moduly B.BODY (s rovnakou dobou trvania a stupňom intenzity).
 • Prebiehajúce aplikácie možno kedykoľvek prerušiť pomocou tlačítka START/STOP. V prerušenej aplikácii sa nedá pokračovať, musí sa znovu spustiť.
 • Plus signál je štandardne zapnutý a podľa potreby je ho možné vypnúť. Spánkový program plus signál nevyužíva.
 • V prípade spánkového programu sa nedoporučuje používať akumulátorové napájanie.

Prehľad aplikačných modulov BEMER

Pri použití prístroja BEMER rozlišujeme všeobecné a cielené formy liečenia. Všeobecná celotelová liečba počas dňa sa uskutočňuje pomocou aplikačného modulu B.BODY podľa bazálneho programu, alebo so stupňami intenzity 1 až 10 (krátkodobé aplikácie). Liečba počas spánku prebieha tiež pomocou aplikačného modulu B.BODY so zodpovedajúcim špeciálnym spánkovým programom (S).

Cielená liečba prebieha pomocou aplikačných modulov B.SPOT a B.PAD a využíva preddefinované programy P1 až P3 podľa toho, do akej hĺbky má pôsobiť.

Počas aplikácie môžete mať príjemný pocit jemného chvenia (brnenia, mravenčenia), pocit prechádzajúceho vlnenia, alebo tepla (hlavne v končatinách). Počiatočná absencia týchto pocitov tiež nie je výnimočná, ale BEMER pôsobí aj vtedy, len na rôzne telesné procesy sme rôzne citliví.

Všeobecná celotelová liečba

bemer matrac b.bodyVšeobecná celotelová liečba sa vykonáva štandardne pomocou aplikačného modulu B.BODY podľa bazálneho plánu (BP) a slúži na obsiahle zlepšenie zdravotného stavu. Zlepšuje predpoklady priebehu metabolizmu a samoregulačných mechanizmov. Tvorí základ v oblasti prevencie a liečby.

B.BODY je štandardný aplikačný modul pre celotelovú liečbu, ktorý z obidvoch strán má rovnaké účinky. Poloha tela má byť v strede aplikačného modulu v uvoľnenom stave. U jedinca vyššieho vzrastu je nepodstatné, či presahuje hlavová časť tela alebo končatiny. Hlavová časť sa nachádza u prípojného kábla.

Cielená liečba

bemer b.spotIntenzívny aplikačný modul B.SPOT je súčasťou základnej výbavy pri obidvoch setoch a slúži na bodovú liečbu.

Intenzívny aplikačný modul B.SPOT používajte pri bodových typoch problémov (napr. zub, oko, ucho, šija, členok, atď.), flexibilný aplikačný modul B.PAD zas pri väčších plochách (napr. chrbtica, pľúca, obličky, pečeň).

bemer b.padB.PAD je intenzívne pôsobiaci aplikačný modul k cielene mierenej liečbe jednotlivých častí tela. B.BAD sa vyznačuje najmä svojou flexibilitou. Pomocou suchého zipsu je ho možné pripevniť v ľubovoľnej časti k tela. Cenné služby poskytuje aj u postihnutých alebo pohybovo obmedzených osôb.

bemer b.lightB.LIGHT je aplikačný modul k doplnkovej liečbe kožných chorôb, pri  nehojacich sa poraneniach a v kozmetike. Svetelné diódy emitujú monochromatické a fotobiologicky vysoko účinné červené svetlo. Účinkom tohto svetla dochádza v bunkách kože a spojivového tkaniva k dodatočnej tvorbe energeticky bohatých väzieb. Účinky B.LIGHT sú porovnateľné s účinkami soft laserovej liečby. Obyčajne sa doporučujú vysoké stupne intenzity.

V prípade precitlivenej pokožky možno zvoliť aj nižšie stupne intenzity. Ako doplnková liečba aplikovaná následne po celotelovej liečbe sa doporučuje pri akné, ekzémoch, dojčeneckej seborrhei, neurodermatitíde, psoriáze, poraneniach kože a bradaviciach.

Testovanie funkčnosti

bemer b.scanTestovacia jednotka B.SCAN integrovaná do prístroja B.BOX umožňujúca funkčnú skúšku aplikačných modulov, vhodná aj k predvádzacím cieľom.

Frekvencia aplikácií

Bazálny program (BP) ako aj všetky ostatné doporučenia k liečbe vychádzajú z dlhoročných skúseností. Tieto skúsenosti potvrdili aj to, že pravidelná liečba je dôležitejšia ako optimálny výber intenzity. Liečebné úspechy sa dajú najrýchlejšie dosiahnuť pravidelným používaním. Doba liečby však závisí od toho, ako závažne a ako dlho sú regeneračné mechanizmy organizmu postihnuté.

BEMER aplikácia by podľa možností mala prebiehať denne. Sporadické použitie má obmedzený účinok, čo predlžuje dobu liečby. Predávkovanie, poprípade návyková závislosť nie sú v prípade BEMER systému známe.

K prevencii a uchovaniu zdravia a výkonnosti postačujú jedna až dve aplikácie denne spolu s absolvovaním spánkového programu. Pri akútnych poraneniach sú navyše potrebné častejšie, alebo aj na seba nadväzujúce aplikácie s voľbou aplikačných modulov určených na cielenú liečbu.

Aplikačné postupy – B.BOX Classic

Spustenie želanej intenzity alebo programu

 • Zvoľte si želanú intenzitu stlačením tlačítka [1] až [10] alebo program [P1] až [P3].
 • Stupne intenzity sa používajú pri celotelovej liečbe (B.BODY) na základe bazálneho programu, kým programy P1 až P3 k cielenej liečbe (B.SPOT / B.PAD) do hĺbky krok za krokom.
 • Želaný aplikačný modul [A1/A2] vyberiete opakovaným stlačením tlačítka [SET]
 • Stlačením ľavej šípky aktivujte / deaktivujte plus signál.
 • Krátkodobú aplikáciu spustíte stlačením tlačítka [START/STOP].

Spustenie spánkového programu - B.BODY

 • Stlačením tlačítka [S] aktivujte spánkový program. Na displeji sa objaví 7:00 hodín spánku.
 • Opakovaným stláčaním tlačítka [S] zvoľte požadovaný čas (6, 7 alebo 8 hodín).
 • Opakovaným stláčaním tlačítka [SET] zvoľte vybraný aplikačný modul [A1/A2].
 • Tlačítkom [START/STOP] spustite aplikáciu.
 • Údaje na displeji po 90 sekundách zhasnú, aby Vás nerušili počas spánku. Stlačením ľubovoľného tlačítka je Ich však možné aktivovať.

Svetelná liečba - B.LIGHT

 • Opakovaným stláčaním tlačítka [SET] zvoľte vybraný aplikačný modul [A1/A2].
 • Stlačením tlačítka [1] až [10] zvoľte požadovanú intenzitu svetla. Obvykle sa doporučujú využívať vysoké stupne intenzity [10]. V prípade precitlivenej pokožky je však možné použiť aj nižšiu intenzitu.
 • Tlačítkom [START/STOP] spustite aplikáciu.
 • LED svetlo nesmie svietiť priamo do očí. Používajte priložené ochranné okuliare.

Programy a stupne intenzity

Prístroje B.BOX Classic a B.BOX Professional ponúkajú 10 rôznych stupňov intenzity a tri preddefinované programy. Stupne intenzity sa používajú pri celotelovej liečbe na základe bazálneho programu, kým programy P1 až P3 k cielenej liečbe do hĺbky krok za krokom.

Bazálny program - matracový aplikátor B.BODY

Bazálny  program  má za cieľ optimálne podporiť regulačné mechanizmy a z toho vyplývajúce pozitívne fyziologické účinky. Je základom pri prevencii, poškodení zdravotného stavu, ako aj pri nevyjasnených poruchách látkovej výmeny. 

  Týždeň 1 Týždeň 2 Týždeň 3 Týždeň 4 Týždeň 5
Ráno Stupeň 3 plus Stupeň 4 plus Stupeň 5 plus Stupeň 6 plus Stupeň 3 plus
Večer  Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 Stupeň 6 Stupeň 3
V noci Spánk. pr. Spánk. pr. Spánk. pr. Spánk. pr. Spánk. pr.

Účinky matracového aplikátora

1 – harmonizácia autonómneho nervového systému, odbúravanie stresu, liečenie nespavosti
2 – harmonizácia autonómneho nervového systému, poruchy zažívania (vyvolané stresom)
3-4-5-6 – zlepšenie prekrvenia, okysličenia, metabolizmu buniek, úprava acidobázickej rovnováhy organizmu – bazálny program (BP): terapia sa začína na stupni 3 a týždenne sa zvyšuje o jeden stupeň až po stupeň 6, pri závažných prípadoch je vhodné zvyšovať ešte pomalšie
7-8 – dosiahnutie stavu rozcvičenia u športovcov (po športovom výkone ale regenerácia prebieha len na stupni 3)
9 – posilnenie imunitného systému u detí
10 – posilnenie imunitného systému u dospelých, uvoľnenie reumatických potiaží, regeneračný vplyv na kosti a kĺby

Účinky intenzívnych aplikátorov (B.SPOT a B.PAD)

Používajte programové balíky P1,P2,P3, nastavuje sa hĺbka aplikácie.

P1 – aplikácia do malej hĺbky (pokožka) – rany, odreniny, kožné choroby, vyrážky, atď.
P2 – aplikácia do strednej hĺbky (svaly) – zápal, strnulosť svalov, neuralgie, atď.
P3 – aplikácia do hĺbky (kosti, vnútorné orgány, žľazy) – chronické degeneratívne procesy, artróza, bronchitída, edémy, tinnitus, problémy pečene a obličiek, atď.

Plus signál predstavujte ako tlačítko turbo. Keď je plus signál zapnutý, zvyšuje sa účinok terapie, ale nakoľko má povzbudzujúci efekt, neodporúča sa používať vo večerných hodinách.

Ďalšie odporúčania k výberu stupne a programov

Vo večerných hodinách sa aplikácia nedoporučuje s intenzívnymi aplikátormi a na matracovom aplikátore s vysokými stupňami 9-10, nakoľko tieto pôsobia príliš povzbudivo na organizmus. Vo večerných hodinách majte vypnutý plus signál.

V prípade, že vaše príznaky choroby (hlavne chronické) vyžadujú hĺbkovú aplikáciu na stupni P3, podľa možnosti aj v tom prípade dodržte postupnosť zvyšovania intenzity a v prvých dňoch (prvý týždeň) používajte intenzívne aplikátory len na programoch P1 a P2.

Keď ošetrovaná časť tela reaguje zvýšenou bolesťou a je to pre vás nepríjemné, prechodne vypnite plus signál a znížte intenzitu aplikácie na matraci na stupeň 1, respektíve na stupeň P1 pri používaní intenzívneho aplikátora. Prechodná bolesť v žiadnom prípade neznamená, že sa vám zhoršil stav, ale práve naopak, potvrdzuje pozitívny účinok prístroja BEMER (zlepšuje sa vodivosť nervov). V podstate sa zahájil uzdravovací proces. U mnohých ľudí sa však už pri prvej terapii bolesť poľavuje.

Pokyny k liečbe

Mechanizmus účinku multidimenzionálnej konfigurácie impulzu je vedecky dokázaný a vo veľkej miere je nezávislý od vonkajších vplyvov. Napriek tomu je možné liečebné účinky pri dodržaní niektorých doporučení optimalizovať.

 • pohodlné držanie tela (ležanie na chrbte, s malým rozkrokom, ruky priložené k telu)
 • uvoľnenie priliehavého šatstva (kľudné hlboké dýchanie)
 • bezrušné pokojné prostredie (najlepšie relaxácia so zatvorenými očami v sprievode tichej pomalej hudby, mobilné telefóny vypnúť!)
 • vhodná teplota miestnosti (min. 22°C, príp. sa odporúča použitie prikrývky) 
 • pred ošetrením a po ošetrení je vhodné vypitie jedného pohára neperlivej vody
 • bezprostredne pred ošetrením sa treba vyhýbať požitiu nápojov s prídavkom kofeínu a čaju bezprostredne po ošetrení (najmenej 2 hodiny) by sa nemalo fajčiť

Všeobecné zásady

 • Prísne dodržiavanie pitného režimu, t.j. požitie 2-3 litrov tekutín
  • do tohto množstva sa samozrejme nezapočítava káva, zelený a čierny čaj, alkoholické nápoje (nakoľko majú vodopudný účinok), nápoje s prídavkom cukru a farbív a cola (tá má naozaj nepriaznivé účinky na zdravie).
  • započítava sa naopak neperlivá minerálna voda, ovocné čaje, bylinné čaje a ovocné šťavy.
 • Nepretržitá prítomnosť čerstvého ovocia a zeleniny na našom stole (vitamíny a prídavky s obsahom minerálnych látok a to najmä Ca a Mg), ale 5-6 hodín pred spánkom sa už neodporúča konzumácia surovej zeleniny a ovocia, lebo zhoršuje prekyslenie organizmu.

Bezpečnostné pokyny

BEMER výrobky sú vyrobené v súlade s najnovšími technickými a bezpečnostnými poznatkami. Napriek tomu môže ich používanie v určitých prípadoch obnášať riziko, a to najmä vtedy, keď ho obsluhuje osoba nedostatočne oboznámená alebo sa používa neodborne v rozpore s odporúčaniami.

 • Pred zahájením BEMER liečby by mal lekár určiť príčiny ťažkostí, resp. rozpoznať možné ochorenia.
 • Dávkovanie lekárom predpísaných liekov možno zmeniť len s jeho súhlasom.
 • Nevysvetliteľné telesné reakcie, ktoré sa vyskytnú počas aplikácie BEMER liečby musí objasniť lekár. Tým sa zabezpečí správne podchytenie vznikajúcej choroby a jeho správne zvládnutie.
 • U osôb po transplantácii orgánov, alogénnych kmeňových buniek a kostnej drene je liečba BEMER systémami zakázaná.
 • U osôb, ktoré sú v príprave na transplantáciu orgánov alebo buniek a užívajú preto imunosupresíva, BEMER liečba je zakázaná.
 • Osoby trpiace infekčnými chorobami, ťažkými poruchami srdcového rytmu, ťažkými psychózami a nekompenzovanými záchvatovitými ochoreniami (napr. epilepsia) si pred zahájením BEMER liečby musia vyžiadať súhlasné stanovisko ošetrujúceho lekára.
 • Osoby s elektronickými implantátmi môžu využívať BEMER technológiu až po tom, keď sa uistia, že výrobcom udané hraničné hodnoty nie sú prekročené. Vzájomné interakcie, alebo interferencie s elektronickými implantátmi ako napr. srdcové a mozgové stimulátory, ICD, inzulínová pumpa, atď., sa s úplnou istou vylúčiť nedajú.
 • BEMER liečba znamená významnú podporu medicínskej liečby, ale v žiadnom prípade ju nemôže nahradiť.


 

Návod na použitie magnetoterapie BEMER 3000

Návod na poskladanie a technické informácie

 • Sieťový adaptér a matracový aplikátor sa pripájajú do ľubovoľnej prípojky na zadnej strane riadiacej jednotky. Sú identické.
 • Obe strany (svetlá aj tmavá) matracového aj vankúšového aplikátora zabezpečujú rovnaký účinok. Krabicový aplikátor sa prikladá na ošetrované miesto zo strany s nápisom OUT.
 • Pri terapii musia byť matracový a aj oba typy intenzívnych aplikátorov v priamom styku (cez oblečenie) s ošetrovanou časťou tela. Vankúšový aplikátor sa môže prihnúť okolo ošetrovaného miesta (napr. okolo kolena).
 • Pri pripojení intenzívnych aplikátorov (vankúšového, alebo krabicového), alebo svetelnej sprchy (SLA) sa matracový aplikátor automaticky vypína (dva aplikátory súčasne nemôžu fungovať).
 • Na riadiacej jednotke sa nenachádza vypínacie tlačítko, vypína sa automaticky do jednej minúty. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte adaptér zo siete.
 • Matracový aplikátor sa skladá rolovaním, pri prekladaní by sa vytvorili hrany, ktoré môžu spôsobiť nalomenie vinutia cievok.

Účinky matracového aplikátora

 • 1 – harmonizácia autonómneho nervového systému, odbúravanie stresu, liečenie nespavosti
 • 2 – harmonizácia autonómneho nervového systému, poruchy zažívania (vyvolané stresom)
 • 3-4-5-6 – zlepšenie prekrvenia, okysličenia, metabolizmu buniek, úprava acidobázickej rovnováhy organizmu (terapia sa začína na stupni 3 a týždenne sa zvyšuje o jeden stupeň až po stupeň 6, pri závažných prípadoch je vhodné zvyšovať ešte pomalšie)
 • 7-8 / P4 – dosiahnutie stavu rozcvičenia u športovcov (po športovom výkone, ale regenerácia prebieha len na stupni 3 alebo P1)
 • 9 – posilnenie imunitného systému u detí
 • 10 – posilnenie imunitného systému u dospelých, uvoľnenie reumatických ťažkostí, regeneračný vplyv na kosti a kĺby
 • P1 (2-3-4) – odbúravanie stresu, zlepšenie prekrvenia, okysličenia, metabolizmu buniek, úprava acidobázickej rovnováhy organizmu + úprava pružnosti ciev (pri chorobách alebo stavoch vyčerpania, toto používajú začínajúci užívatelia systému BEMER)
 • P3 (2-3-4-5-6) – odbúravanie stresu, zlepšenie prekrvenia, okysličenia, metabolizmu buniek, úprava acidobázickej rovnováhy organizmu + úprava pružnosti ciev (u zdravého organizmu)

Účinky intenzívnych aplikátorov (krabicový a vankúšový aplikátor)

Používajte len programové balíky P1-P4, tu nastavujeme hĺbku aplikácie.

P1 – aplikácia do malej hĺbky (pokožka) – rany, odreniny, kožné choroby, vyrážky, atď.

P2-P3 – aplikácia do strednej hĺbky (svaly) – zápal, strnulosť svalov, neuralgie, atď.

P4 – aplikácia do hĺbky (kosti, vnútorné orgány, žľazy) – chronické degeneratívne procesy, artróza, bronchitída, edémy, tinnitus, problémy pečene a obličiek, atď.

Všeobecné aplikačné rady

 • Miestnu aplikáciu s intenzívnym aplikátorom by podľa možnosti mala predísť vždy aplikácia na matracovom aplikátore (výnimku môžu tvoriť popáleniny, športové úrazy alebo iné traumatické stavy).
 • Denne môžete používať BEMER hoci aj 3-4x, ale je zbytočné opakovať terapiu do štyroch hodín, nakoľko účinky počas tejto doby ešte dostatočne pretrvávajú.
 • Pri nedostatku času je dôležité, aby terapia prebiehala každý deň aspoň raz so stupňom P1 (po zlepšení stavu P3) na matracovom aplikátore u dospelých a na stupni 1 alebo 3 u detí.
 • Vo večerných hodinách sa aplikácia neodporučuje s intenzívnymi aplikátormi a na matracovom aplikátore so stupňami 9-10 a P1-P4, nakoľko tieto pôsobia príliš povzbudivo na organizmus. Programy P1-P4 nahraďte stupňom 3-4-5-6 (podľa potreby). Tesne pred spaním zapínajte na matracovom aplikátore už len stupeň 1.
 • Krabicový intenzívny aplikátor používajte pri bodových typoch problémov (napr. zub, oko, ucho, šija, členok, atď.), vankúšový zas pri väčších plochách (napr. chrbtica, pľúca, obličky, pečeň, atď.)
 • V prípade, že Vaše príznaky choroby (hlavne chronické) vyžadujú hĺbkovú aplikáciu na stupni P4, podľa možnosti aj v tom prípade dodržte postupnosť zvyšovania intenzity a v prvých dňoch (prvý týždeň) používajte intenzívne aplikátory len na programoch P1 a P3.
 • Počas aplikácie môžete mať príjemný pocit jemného chvenia (brnenia, mravčenia), pocit prechádzajúceho vlnenia alebo tepla (hlavne v končatinách). Absencia týchto pocitov tiež nie je výnimočná, ale BEMER pôsobí aj vtedy, na rôzne telesné procesy sme rôzne citliví.
 • Keď ošetrovaná časť tela reaguje zvýšenou bolesťou a je to pre Vás nepríjemné, prechodne znížte intenzitu aplikácie na matraci na stupeň 1, respektíve na stupeň P1 pri používaní intenzívneho aplikátora. Prechodná bolesť v žiadnom prípade neznamená, že sa Vám zhoršil stav, ale práve naopak, potvrdzuje pozitívny účinok prístroja BEMER (zlepšuje sa vodivosť nervov). V podstate sa zahájil uzdravovací proces. U mnohých ľudí už pri prvej terapii sa bolesť uvoľní.
 • Svetelnú sprchu používajte pri stupni 10 vzdialenej 1 cm od povrchu ošetrovanej pokožky.

Odporúčania pre používanie prístroja BEMER - pred, počas a po

 • pohodlné držanie tela (ležte na chrbte, s malým rozkrokom, ruky priložené k telu)
 • uvoľnenie priliehavého šatstva (kľudné hlboké dýchanie)
 • nerušené, pokojné prostredie (najlepšia je relaxácia so zatvorenými očami v sprievode tichej pomalej hudby, mobilné telefóny vypnúť)
 • vhodná teplota miestnosti (min. 22°C, príp. sa odporúča použitie prikrývky)
 • pred ošetrením a po ošetrení je vhodné vypiť jeden pohár neperlivej vody
 • bezprostredne pred ošetrením sa treba vyhýbať požitiu nápojov s prídavkom kofeínu (káva, čaj)
 • bezprostredne po ošetrení (najmenej 2 hodiny) sa nesmie fajčiť

Všeobecné zásady:

 • Prísne dodržiavanie pitného režimu, t.j. požitie 2-3 litrov tekutín

- do tohto množstva sa samozrejme nezapočítava káva, zelený a čierny čaj, alkoholické nápoje (nakoľko majú močopudný účinok), nápoje s prídavkom cukru a farbív a cola (tá má naozaj nepriaznivé účinky na zdravie).

- započítava sa naopak neperlivá minerálna voda, ovocné čaje, bylinkové čaje a ovocné šťavy.

 • Nepretržitá prítomnosť čerstvého ovocia a zeleniny na našom stole (vitamíny a prípravky s obsahom minerálnych látok a to najmä Ca a Mg), ale 5-6 hodín pred spánkom sa už neodporúča konzumácia surovej zeleniny a ovocia, lebo zhoršuje prekyslenie organizmu.