Základy magnetoterapie

Piaty element

piaty element„Pozri sa hlbšie do prírody a všetko lepšie pochopíš.“
/Albert Enstein/


Ľudský organizmus potrebuje prvky zo zeme: organickú potravu bohatú na výživné látky, čistú vodu, prirodzené slnečné žiarenie s plným spektrom, čerstvý vzduch plný kyslíka a ÁNO, pulzujúce eletkromagnetické pole (Pulsed Electromagnetic Field, ďalej PEMF). PEMF je nevyhnutnou podmienkou života na planéte Zem a tiež prežitia človeka.

Tieto prvky a podmienky musia byť k dispozícii v prírodnej forme. Rýchle občerstvenie, syntetické vitamíny, lieky, voda z vodovodu, osviežujúce nápoje, kúrenie, klimatizácia, umelé svetlo NIE SÚ prirodzené a poškodzujú naše zdravie.

JEDNOU doteraz menej známou podmienkou života je PIATY Element – Pulzujúce Elektromagnetické Pole (PEMF).

„Pravda je jednoduchá. Cesta k zdraviu je jednoduchá a spočíva v chápaní prírody a jej kopírovaní“. /Victor Schauberger/

Dôkaz nevyhnutnosti pulzujúceho magnetického poľa

jurij gagarinZ historického letu Jurija Gagarina do vesmíru je známe, že sa vrátil na zem v takmer kritickom stave iba po 1 hodine aj 48 minútach strávených vo vesmíre. Je jasné, že mu vo vesmíre chýbalo niečo, čo je na Zemi bežne dostupné. Jurij mal potravu, vodu, kyslík, no keďže letel iba necelé 2 hodiny, v skutočnosti potreboval k životu iba kyslík. Čo mu chýbalo? Nemal splnenú zásadnú podmienku. Chýbal mu piaty element PEMF – Pulzujúce Elektromagnetické Pole.

Po tomto prvom lete je zariadenie vytvárajúce pulzné elektromagnetické pole súčasťou všetkých skafandrov a vesmírnych staníc počnúc jeho zavedením na stanici MIR.

Boli vykonané ďalšie výskumy na Zemi, na zvieratách a ľuďoch. Výsledky týchto výskumov potvrdili, že už po pár hodín BEZ vhodného PEMF sa zastavuje metabolizmus na bunkovej úrovni, dochádza ku strate kostnej hmoty, ochabnú svaly, metaboliznus sa zrúti, dochádza ku dezorientácii a depresii.

Výskum ukázal, že PIATY Element je pre zdravie rovnako potrebný ako jedlo, voda, kyslík a slnečné žiarenie.

zapalovacia sviečkaPEMF je ako iniciátor a katalyzátor produkcie energie v bunkách. Tak ako auto potrebuje kyslík, benzín a systém zapaľovania, aj ľudská bunka potrebuje zdroje energie (glukózu namiesto benzínu), kyslík a iniciátor (namiesto systému zapaľovania). Týmto iniciátorom je PEMF alebo pulzná magnetická energia samotnej Zeme a pohyb ľudí na Zemi.

Na PEMF sa môžeme pozrieť aj ako na nabíjačku baterky v ľudskej bunke. Vieme, že zdravá bunka produkuje napätie asi 70-110 milivoltov. Keď sme chorí, toto napätie klesá pod 50 milivoltov. Napríklad rakovinové bunky produkujú napätie menej ako 30 milivoltov.

Pulzné elektromagnetické pole (PEMF) teda funguje ako katalyzátor a nabíjačka batérií ľudských buniek a jej prítomnosť je nevyhnutným faktorom pre život ľudských buniek.

PEMF tiež zvyšuje mikrocirkuláciu, zásobovanie kyslíkom, pomáha pri regenerácii nervov, znižovaní bolestí a mnohých zdravotných ťažkostiach. Existuje viac ako 1000 klinických štúdií a viac ako 7000 výskumných prác potvrdzujúcich úspešnosť PEMF v terapii.

Prečo sme zdraví a prečo z času na čas ochorieme?

Vidíte súvislosť medzi konzumáciou čiste prírodných jedál, pitím čistej vody, prijímaním prirodzeného slnečného žiarenia, dýchaním čistého vzduchu a zdravím??? Vidíte dôležitosť byť bližšie k prírode?

Vidíte súvislosť medzi konzumáciou spracovaných potravín, pitím vody z vodovodu, životom v umelom osvetlení, dýchaním znečisteného vzduchu a ochorením???

Znie logicky, že podobne na nás pôsobí aj narušené elektromagnetické pole, v ktorom žijeme kvôli technologickému rozvoju a spôsobuje zvýšenú náchylnosť na choroby?

Prečo je narušené naše prirodzené magnetické pole Zeme?

Príčinou narušenia prirodzeného magnetického poľa Zeme je rýchly rozvoj ľudskej civilizácie. Betónové a železobetónové stavby, autá, vlaky, lietadlá. Tieto zariadenia ďalej prudko zvyšujú elektro-smog (elektrický prúd v kábloch vytvára silné magnetické polia, ktoré negatívne pôsobia na prirodzené magnetické pole Zeme).

geomagneticke observatoriumVedci z Geomagnetického observatória v Hurbanove zistili, že v Bratislave je najviac narušené magnetické pole v okolí parlamentu a hradu. Spôsobujú to zrejme električky vďaka vysokým elektrickým prúdom, ktoré odoberajú z vedení. „Poruchy magnetického poľa Zeme môžu spôsobiť u človeka zníženie schopnosti koncentrácie. U senzitívnych ľudí môžu spôsobiť náhlu indispozíciu, čo môže ďalej zvyšovať riziko nehody.“

 

Vhodná magnetoterapia podľa matky prírody

Život vznikol na Zemi a Zem nám dáva PRESNE to, čo potrebujeme. Preto vedci skúmali, čo nám Zem dáva, aké frekvencie a intenzity PEMF a tie sa musíme naučiť reprodukovať ako najlepšie vieme.

Intenzita magnetoterapie

magneticke pole zemeMagnetické pole Zeme sa vytvára pohybujúcimi sa elektrickými prúdmi vo vonkajšom kvapalnom obale jadra. Magnetické pole Zeme je DYNAMICKÉ, nie statické ako si mnohí myslia.

V súčasnosti je intenzita magnetického poľa Zeme na úrovni 30 až 60 uT (mikrotesla) alebo 0,3 až 0,6 G (Gauss). Pole je silnejšie pri póloch a slabšie pri rovníku.

Ak teda hľadáme možnosť reprodukcie prírodného magnetického poľa, to pole, ktoré hľadáme by malo mať intenzitu medzi 0 a 100 uT (alebo 0-1 Gauss). Toto magnetické pole by malo byť DYNAMICKÉ a nie statické. Výsledkom by malo byť pulzujúce elektromagnetické pole (PEMF).

Na trhu je niekoľko zariadení s veľmi silným magnetickým poľom. Tieto zariadenia sú však neprirodzené a teda potenciálne nebezpečné. Viac nie je lepšie. V skutočnosti je to naopak.

Svetová zdravotná organizácia (WHO) považuje za bezpečné kontinuálne magnetické pole do 100 uT (1 Gauss) pri frekvencii 50Hz.

Na trhu sú veľmi rozšírené rôzne magnetické šperky, ktorým sa prisudzuje liečivý účinok. Tu treba spomenúť, že ich magnetické pole má vysokú intenzitu (10000 – 250000 uT), preto ich nosenie môže byť nebezpečné.

Intenzita magnetického pola systému BEMER (Bio-Elektro-Magnetická-Energo-Regulácia) na matraci je maximálne 35 uT, intenzívne aplikátory poskytujú maximálne 100 uT. Môžeme konštatovať, že lekársky prístroj BEMER berie do úvahy tak intenzitu magnetického poľa Zeme ako aj odporúčanie WHO (maximálne 100uT).

Frekvencia a formy vĺn magnetoterapie

tvary signalu magnetoterapieFrekvencia je definovaná periodicitou sínusovej vlny. Ide o počet kompletných vĺn za sekundu a meriame ju v hertzoch (Hz).

Najjednoduchšia forma vlny je sínusoida. Úpravou rôznych sínusových vĺn s rozdielnymi frekvenciami a rôznymi intenzitami môžeme vytvoriť ľubovolný tvar vlny.

Bežné elektromagnetické prístroje vytvárajú sinusové, obdĺžnikové, trojuholníkové alebo dvojité trojuholníkové signály. Terapeutický prístroj BEMER vytvára všetky tieto signály súčasne. Na základe fyzikálnych princípov, upravené sinusové signály vytvárajú obdĺžnikové, trojuholníkové aj dvojité trojuholníkové signály. Podobne je vytvorený aj BEMER signál.

Ľubovolný PEMF dodávateľ, ktorý sa pokúša vytvoriť komplexnejší ako je dvojitý trojuholníkový signál s exponenciálnou charakteristikou riskuje porušenie patentových práv spoločnosti vyrábajúci BEMER.

Prečo je signál magnetoterapie BEMER najlepší?

Naše telo má približne 70 triliónov buniek (je to viac buniek, ako je hviezd v mliečnej dráhe – 100-300 biliónov). Každý človek je jedinečný ako aj všetky naše bunky sú jedinečné a majú svoju vlastnú rezonančnú frekvenciu.

Prístroj BEMER má zvlášť široké frekvenčné spektrum.

bemer signal magnetoterapia

Sú frekvencie zodpovedné za fyziologické zmeny? Podľa posledných výskumov špecifický tvar impulzov vyvoláva väčšie, kladné fyziologické zmeny.

Stimulácia bunkovej membrány jej vlastnou rezonančnou frekvenciou spôsobí jej vibrácie. Je to ako nabitie baterky celého tela, ALE musíte mať pritom tú správnu rezonančnú frekvenciu, aby ste ho nabili na to správne napätie.

inteligentne radioBunková membrána funguje ako anténa. Každá bunka má inú rezonančnú frekvenciu. Môžeme to prirovnať k rôznym rádiovým staniciam. Ak naladíte napríklad stanicu na 101,5 MHz FM, budete môcť počúvať skvelú hudbu. Ak naladíte 101,3 MHz FM, nič nebudete počuť alebo ak áno, tak to bude iba šum.

Iné tvary vĺn ako napríklad sinusoida sa správajú, ako keby ste mali rádio, ktoré môže prijímať iba niektoré frekvencie ako napríklad 88, 89, ...103, 104, 105.

Ak chcete prijímať 101,5 a máte možnosť prijímať na vašom rádiu iba 101 alebo 102 nebudete môcť počúvať skvelú hudbu. Bunky bez rezonancie nemôžu byť energizované.

BEMER signál je ako inteligentné rádio, ktoré sa naladí na potrebnú frekvenciu.

Terapeutický čas magnetoterapie

terapeuticky cas magnetoterapiePri použití PEMF viac nie je lepšie. Vyšsia intenzita ani dlhšia terapia nie je lepšia. Správnou cestou je dodržiavanie prirodzených limitov a používanie PEMF každodenne.

Je to ako s nabíjaním bateriek. Ak sa rozsvieti zelená kontrolka, baterka je nabitá. Môžete nechať baterku na nabíjačke, viac nabitá však už nebude. Podobné je to aj s našimi bunkami, ktoré sú nabité, keď dosiahnu napätie 70 milivoltov.

Zvyčajne odporúčame začať s 8 minútami 2x denne na celé telo s použitím matraca. Ak je potrebné môžete pokračovať intenzívnymi aplikátormi, aby ste si pomohli pri lokálnych zraneniami alebo iných ochoreniach.

Revolučný spánkový program

Najnovšie výsledky vedeckých výskumov ukázali, že počas spánku dochádza v organizme k preskupeniu krvného zásobenia a počas tejto doby nadobúdajú imunologické procesy oveľa väčší význam ako sa doteraz predpokladalo. Z toho dôvodu sa k denným aplikáciám vyvinula špeciálna signálna konfigurácia BEMER, ktorá sa prispôsobuje k fyziologickým procesom počas spánku. Predovšetkým u rehabilitujúcich, u starších alebo na infekcie náchylných ľudí majú telesné regulačné a regeneračné procesy počas spánku veľký význam. Spánkový program sa pred uložením k spánku aktivuje prostredníctvom ovládacej jednotky a následne prebehne automaticky.

Výhody nového spánkového programu:

  • Celkové zvýšenie účinnosti liečby.
  • Zníženie náchylnosti na infekcie.
  • Zvýšená stimulácia regeneračných a rehabilitačných procesov.
  • Zvýšené vylučovanie kyslých substancií a iných odpadových produktov vylučovaných močom.

bemer spankovy program

         Denné programy                                       Spánkový program