Lízing

grenke lizing magnetoterapia bemer
Prístroje BEMER spolu s príslušenstvom si môžete zakúpiť aj na lízing prostredníctvom spoločnosti Grenke Leasing.

Túto formu financovania môžu využiť:

 • podnikatelia (právnické i fyzické osoby)
 • mestá a obce
 • nadácie, neziskové organizácie
 • zdravotnícke zariadenia
 • školy

Lízing môžu využiť skratka všetci, ktorí majú pridelené IČO a pôsobia na trhu už aspoň rok.

 

Možnosti finančného lízingu:

 • Doba trvania: 48 alebo 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena
 • Kúpna cena na konci doby leasingu: 3%
 • Odpis za 4 roky
 • Ø akontácia

 

Kalkulácia v prípade kúpi prístroja BEMER 3000 basic za 2160 EUR (1815 EUR bez DPH):

Doba prenájmu Výška nájmu mesačne bez DPH
48 mesiacov 50,85 EUR
60 mesiacov 42,67 EUR

 

Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o lízing?

 • Do 3.500 € výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópia OP štatutára
 • Nad 3.500 € výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópia OP štatutára + účtovné výkazy za posledné dva roky (výkaz ziskov a strát + súvaha u firiem, resp. výkaz o majetku a záväzkoch + výkaz o príjmoch a výdavkoch u živnostníkov)

Zakúpený prístroj a príslušenstvo BEMER musí byť poistený buď prostredníctvom lízingovej spoločnosti alebo vlastného poistenia vinkulovaného v prospech lízingovej spoločnosti – poistenie bude premietnuté do mesačných splátok. Suma poistenia: 2,50 EUR mesačne.