Certifikáty, patenty a ocenenia

Certifikovaný lekársky prístroj

sukl certifikatTerapeutické systémy BEMER boli akreditované Štátnym úradom pre kontrolu liečiv v Slovenskej republike. ŠUKL kód lekárskych prístrojov BEMER je P83030.

lga certifikatTerapeutické systémy BEMER sú certifikované lekárske prístroje klasifikované podla európskej smernice pre zdravotnícke prostriedky 93/42/EEC, CE 0125, zaradené do triedy II/a (bez vedľajších účinkov, vhodné aj na domáce použitie). Certifikát o zhode vystavil inštitút LGA v Nemecku.

Terapeutické systémy BEMER spĺňajú kritéria kvality európskeho štandardu DIN EN ISO 13485:2003 + AC 2007.

Európske a celosvetové patenty

kafka patentEurópsky patent pre BEMER Signál (EP 0 995 463 A1)
Bemer signál patentovaný profesorom Wolf A. Kafka v roku 1998 bol veľkou senzáciou na trhu pulzujúceho eletkromagnetického pola (Pulsed Electromagnetic Field, ďalej PEMF).

klopp patentCelosvetový patent pre BEMER signál PLUS
(DE 2006 041 365 A1 2008. 03. 13
)
Začiatkom roku 2007 BEMER požiadal o patent pre BEMER Plus, pre signál, ktorý bol vytvorený výskumom a genialitou doktora medicíny Rainera Kloppa, vedúceho Inštitútu pre mikrocirkuláciu v Berlíne, v Nemecku, ktorý je jedným z najviac preslávených výskumníkov mikrocirkulácie na svete. Tento objav je obrovským skokom vo výsledkoch výskumov a uplatnení pulzujúceho eletkromagnetického pola.

Medzinárodní odborníci uznávajú excelentnosť systému BEMER

Nie sme jediní, ktorí pochvaľujú unikátnu účinnosť signálu BEMER. Komisia nezávislých odborníkov potvrdila priekopnícku rolu systémov BEMER v modernej medicíne udelením viacerých prestížnych ocenení na medzinárodných podujatiach:

Na Medzinárodnej inovačnej výstave IENA v Nurnbergu v roku 2008 BEMER Int. AG bol ocenený so striebornou medailou a certifikátom za popredný vývoj prístroja BEMER 3000 Signal Plus.

iena diplom 2001Na Medzinárodnej inovačnej výstave IENA v Nurnbergu v roku 2001 BEMER Int. AG bol ocenený zlatou medailou a certifikátom za popredný vývoj prístroja BEMER 3000 SLT.

geneve diplom 1999Na medzinárodnej výstave vynálezov v Ženeve v roku 1999 prístroj BEMER 3000 získal zlatú medailu v odbore medicíny pre terapiu s bio-elektro-magnetickou-energo-regulovanou.

iena diplom 1999Na Medzinárodnej inovačnej výstave IENA v Nurnbergu v roku 1999 BEMER Int. AG bol ocenený striebornou medailou a certifikátom za popredný výkon v súvislosti s vývojom prístroja BEMER 3000 VET.

iena diplom 1998Na Medzinárodnej inovačnej výstave IENA v Nurnbergu v roku 1998 BEMER Int. AG bol ocenený striebornou medailou za poprednú inovačnú techniku prístroja BEMER 3000.